De Nio afnemen op scholen

Testleiders

Onze testleiders zijn bevoegd om de NIO af te nemen. Hierbij vinden wij niet alleen de inhoudelijke kennis van de test belangrijk, maar ook de pedagogische kennis van hoe een kind moet worden benaderd. Een kind met toetsspanning op zijn of haar gemak weten te stellen is even belangrijk als inhoudelijke kennis van de vragen in de NIO. Door een team met gevarieerde expertises kan een NIO onderzoek bij elke doelgroep worden afgenomen. 

Individuele afname

Door een individuele afname kan meer persoonlijke aandacht worden gegeven aan de leerling. Hierdoor kan ook het tempo van de toets worden aangepast aan het werktempo van de leerling. Individueel afnemen is zeer geschikt voor leerlingen met faalangst, ADHD, autisme of die in hun taal beperkt worden. Hierbij wordt altijd naar de behoefte van de leerling gekeken, er kunnen bijvoorbeeld meer pauzes worden ingelast. 

Groepsafname

Hoewel individuele afname voor sommige leerlingen geschikter is, hebben andere kinderen meer baat bij een afname in een kleine groep. Ze worden dan voor hun gevoel minder als ‘speciaal’ behandeld en meer als onderdeel van een groep. Een belangrijk voordeel van het afnemen in de groepssetting is natuurlijk de kosten, die lager liggen dan een individuele testafname. 

Testlocaties

De testleider kan een testafname bij u op school organiseren mits u daarvoor een geschikte ruimte heeft. Een geschikte ruimte bestaat uit een rustige, goed geventileerde ruimte met goed licht en genoeg plaats voor een leerling om ongestoord te werken. Heeft u geen extra ruimte tot uw beschikking? Dan kunnen we in overleg de test ook af nemen op een van onze kantoorlocaties in Bergschenhoek of Schipluiden.

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij beantwoorden graag eventuele vragen die u nog over de NIO heeft. Daarnaast denken we graag mee over hoe we de NIO in uw specifieke situatie het meest passend af kunnen nemen.

Contact