NIO Onderzoek Nederland

In groep 8 van de basisschool is elke school verplicht een eindtoets af te nemen. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de leerlingen op de basisschool hebben geleerd, onder andere op het gebied van rekenen en taal. Scholen mogen zelf kiezen welke eindtoets ze daarvoor afnemen. De meest bekende is de Centrale Eindtoets, ook wel bekend als de CITO-toets. Deze toets wordt gebruikt om samen met het oordeel van de leerkracht tot een advies te komen voor vervolgonderwijs.

Toch kunt u als ouder twijfelen over het advies van de school. Wellicht heeft u het gevoel dat de Centrale Eindtoets niet goed gemaakt is door bijvoorbeeld spanning bij uw kind of door onrust in de klas. In dat soort gevallen kan de NIO als second opinion worden ingezet. De NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Het onderzoek biedt een frisse en onafhankelijke blik op het huidige kunnen van de leerling, niet op 8 jaar schoolgeschiedenis. Daarbij wordt een onafhankelijk schooladvies gegeven voor vervolgonderwijs.

Verschil met de centrale eindtoets

De Centrale Eindtoets verschilt van de NIO op basis van wat er precies gemeten wordt. De Centrale Eindtoets kijkt naar de vorderingen die de leerling gemaakt heeft op de basisschool in de afgelopen acht leerjaren. Om die reden wordt de Centrale Eindtoets in groep 8 rond april/mei afgenomen.
De NIO meet echter het intelligentieniveau van de leerling en kijkt daarbij naar wat een leerling nog kan leren, zijn of haar potentie. Aan de hand van het gemeten intelligentieniveau wordt gekeken welk onderwijsniveau het beste bij de leerling past. De NIO mag worden afgenomen in de laatste periode van groep 7 (van april tot juni), in groep 8 en in de onderbouw van het Voortzet Onderwijs (klas 1,2 en 3). 

De afname

De afname van de NIO is relatief snel, de test duurt maar 2 uur. Ter vergelijking, de Centrale Eindtoets op de basisschool neemt vaak meerdere dagen in beslag. Tijdens de afname van de NIO is er bovendien tijd en ruimte voor de instructie. Voordat een leerling aan de slag gaat wordt eerst gecontroleerd of hij of zij snapt wat de bedoeling is, aan de hand van voorbeeldopgaven.
Er kan worden gekozen tussen een papieren of een digitale afname. Hierbij geeft de digitale versie op de dezelfde dag een uitslag. Toch geven sommige leerlingen de voorkeur aan een papieren versie.

Dyslexie en andere leesproblemen

Wanneer uw kind een dyslexieverklaring heeft, of het bekend is dat hij of zij leesproblemen heeft, is het belangrijk dit vooraf bij ons te vermelden. Binnen de ‘spelregels’ van de NIO kan geen extra tijd worden gegeven voor de afname. Wel kan er gebruik worden gemaakt van aangepaste testmaterialen, bijvoorbeeld een uitvergroot testboekje en antwoordformulieren met meer contrast.
Doordat deze hulpmiddelen voor sommige kinderen veel verschil kunnen maken raden wij altijd aan om de aangepaste versie aan te vragen bij (een vermoeden van) leesproblemen.

Contact

Wanneer u vragen heeft of een afspraak in wilt plannen kunt u contact met ons opnemen. Ook voor overige vragen rondom de NIO horen we graag van u.

Neem contact op