Het NIO onderzoek

Voor ouders

Je kind zit in een drukke klas. Hij of zij klaagt regelmatig dat opletten er niet bij is. Nu komt er de centrale eindtoets aan. Wie weet heeft je kind het al gemaakt of moet hij/zij deze nog maken. Vervelend omdat je denkt dat je zoon of dochter op deze manier geen eerlijk advies krijgt over zijn kennen en kunnen. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor zijn verdere schoolcarrière. Ook kan het zijn dat de school een advies heeft gegeven voor de middelbare school maar je het hier niet mee eens bent. De NIO kan dan als alternatief voor de centrale eindtoets bieden en als second opinion werken.

Individuele afname

Bij een individuele afname wordt er meer persoonlijke aandacht aan je kind gegeven. Hierdoor kan ook rekening worden gehouden met het werkniveau van je zoon of dochter. Werkt je kind bijvoorbeeld snel dan kan het fijn zijn dat hij of zij niet op medeleerlingen hoeft te wachten voordat er verder gewerkt kan worden. Werkt je kind langzamer, dan is het fijn dat hier de tijd en ruimte voor wordt gegeven. Ook bij faalangst, autisme, Adhd of leerlingen die beperkt de Nederlandse taal beheersen kan de NIO worden afgenomen. Hierbij houden we rekening met de behoeftes van je kind, zo kunnen er bijvoorbeeld meer rustmomenten plaatsvinden tijdens het afnemen van de test.

Groepsafname

Zoveel mensen zoveel smaken. Voor sommige kinderen is de individuele afname niet nodig, of zelfs minder optimaal. Deze kinderen leidt de persoonlijke aandacht alleen maar af of komt de testresultaten niet ten goede. Het kan zijn een leerling het gevoel heeft te worden gestraft wanneer ze alleen met een volwassenen moeten werken. Ook kan dit het gevoel oproepen anders te zijn of de eindtoets te hebben verpruts. Werken in een klein groepje kan dit gevoel tegengaan. Het is dan normaler om ook aan de NIO te werken, zoals alle kinderen die aanwezig zijn. Bovendien zijn de kosten voor het afnemen in een groep lager dan bij een testafname in individuele setting. 

Testlocaties

Neem contact op

Belangrijk bij NIO afname is een geschikte locatie om de test af te nemen. Een geschikte plek is een waar ongestoord kan worden gewerkt, goede verlichting aanwezig is en goede ventilatie aanwezig is. Vaak is er binnen scholen ergens een lokaal beschikbaar tijdens of na schooltijd. Is dit niet het geval, dan kunnen we altijd overleggen wat de mogelijkheden zijn. Eventueel kan het onderzoek worden afgenomen op een van onze kantoorlocaties in Schipluiden of Bergschenhoek.

Testleiders

Bij elke NIO afname is een professional aanwezig die helpt de test af te nemen, de zogenoemde testleider. Dit is iemand met verstand van de test en bevoegd is om deze af te nemen. Vaak betreft het een onderwijsprofessional, bijvoorbeeld iemand die werkzaam is als remedial teacher. Hierdoor zijn de pedagogische kwaliteiten in huis je kind duidelijk en rustig uit te leggen wat er precies de bedoeling is en enige onduidelijkheden opvangen.