De Nio

Voor instanties

Als instantie kun je met de volgende situatie te maken hebben: je draagt zorg over een kind, dat op een schoolniveau ingedeeld moet worden. Zelf hebben jullie echter niet de expertise in huis om hier een onderbouwde uitspraak over te doen. Een NIO onderzoek kan dan helpen om het niveau van een kind in te schatten. Te denken valt aan een kindcentrum, waarin kinderen breed worden onderzocht, een organisatie in de kinderbescherming waar wordt onderzocht of het kind wel op het juiste schoolniveau zit of een samenwerkingsverband die de juiste plek voor een thuiszittende leerling zoekt. 

Individuele afname

Wanneer een kind meer persoonlijke aandacht nodig heeft is de individuele afname iets voor hem of haar. De testleider kan dan meer tijd voor het kind nemen, aanmoedigen en tijd nemen voor eventuele vragen die mogen beantwoord binnen de spelregels van het afnemen van de NIO. Ook wanneer het werkniveau van het kind langzamer is dan de rest van de groep, bijvoorbeeld door een lage verwerkingssnelheid of moeilijke motoriek, dan kan hier de tijd voor worden genomen. Wanneer een kind juist snel werkt, kan hier ook rekening mee worden gehouden door de testleider door verder te gaan met het volgende onderdeel. Zo hoeft een kind niet onnodig te wachten, wat frustratie op kan leveren. Daarnaast is er meer ruimte voor de zogenoemde toetsspanning en onduidelijkheden, zoals bij leerlingen met faalangst, ADHD, autisme of leerlingen die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Daarnaast is het een mogelijkheid meer rustmomenten in te lassen bij het afnemen van de NIO wanneer het kind hier behoefte aan heeft.

Professionele testleider

Elk onderzoek wordt gedaan door een professionele testleider, om de validiteit van de test te kunnen garanderen. 

Relatief snel

Het afnemen van de NIO relatief is snel, het duurt maar 2 uur om de test bij een kind af te nemen. De afname kan in een individuele of groepssetting worden gedaan.

Betrouwbaar & onafhankelijk

Een belangrijk voordeel voor instanties is dat er een betrouwbaar, onafhankelijk oordeel over het kunnen van het kind uitkomt. Hierdoor kunnen de uitkomsten van een onderzoek een goede uitspraak doen over wat het passende schoolniveau voor een kind is.

Groepsafname

Andere kinderen hebben de extra persoonlijke afname die een individuele afname biedt minder nodig. Het kan voor sommige kinderen zelfs nadelig werken! Sommige kinderen ervaren het als een straf wanneer ze alleen met een volwassene een toets moeten maken. Zijn vriendjes en klasgenoten hoeven dit toch ook niet? Het afnemen in een groep kan juist dan helpen. Het kind krijgt dan het gevoel dan iedereen aan het werk is en zal sneller tevreden zijn ook aan het werk te gaan. Een belangrijk voordeel van het afnemen in een kleine groep zijn de kosten die hieraan verbonden zijn, deze zijn lager in groepsverband dan bij een individuele afname.

Testlocaties

Elke NIO wordt afgenomen in een geschikte testruimte. Dit is een plek die goed verlicht is, goed geventileerd en waar ongestoord gewerkt kan worden. Veel scholen stellen tijdelijk ergens een leeg lokaal of kamertje beschikbaar voor onderzoeken. Wanneer dit niet mogelijk is kan er ook worden gekeken of een van onze kantoorlocaties beschikbaar zijn in Schipluiden of Bergschenhoek.